Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mooimentje zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Ruben Robijn worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Mooimentje zijn vrijblijvend en Mooimentje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is  gestuurd per e-mail naar het door de koper opgegeven
 e-mailadres of als per Instagram messenger een bestellling geplaatst is.  Deze overeenkomst kan door Mooimentje herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

3. Alle Informatie en afbeeldingen worden zo nauwkeuring mogelijk weergegeven. Producten kunnen afwijken van foto’s qua maat, uitvoering en/of kleur. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten, elk stuk is uniek.

3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Betaling kan geschieden middels Ideal.

4. Verzendkosten

1. Voor de verzendkosten in Nederland worden standaard tarieven berekend. Verzending vindt plaats met PostNL. Mits samen anders overeengekomen is een ander postorderbedrijf ook mogelijk.
 
2. Bij een besteding van minimaal € 100 zijn de verzendkosten gratis. Dit wordt automatisch aangepast in het winkelmandje. 
 
3. De verzendkosten naar België zijn € 15,50.


5. Leveringsadres en levering

1. Verzending van bestelde producten geschied bijna altijd binnen 1-5 werkdagen. Mocht het onverhoopt toch langer duren dan zal de klant hiervan bericht ontvangen. In tijden van vakantie, ziekte of andere onvoorziene calamiteiten kan het zijn dat de verzending wat langer duurt. In geval van onvoorziene calamiteiten heeft de klant in geen geval recht op een schadevergoeding. 
 
2.  Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.
 
3. Klant dient ten alle tijden zelf te controleren of het leveringsadres juist is. Bij foutief opgegeven leveringsadres kunt u dit zo snel als mogelijk aan ons doorgeven per email via info@mooimentje.nl of via een whats app bericht, waarna het leveringsadres wordt aangepast. Nadat de bestelling is verzonden is aanpassing van het afleveradres niet meer mogelijk. Mooimentje is niet verantwoordelijk voor het door u foutief opgeven afleveradres en verzending van uw bestelling naar het foutieve afleveradres. Voor het opnieuw verzenden van uw bestelling worden ook weer opnieuw verzendkosten berekend. Deze kosten zijn dan voor de klant. Deze kunnen nooit verhaald worden op Mooimentje. 
 

6. Garantie

1. Mooimentje garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.  Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Dit is een service. 

2. Indien het geleverde product beschadigd is, mag de klant altijd contact opnemen met Mooimentje en dan zullen we samen tot overeenstemming komen. Er zal vergoeding kunnen plaatsvinden, een nieuw product of herstel kunnen plaats vinden. Dit zal alleen gebeuren indien er op een juiste manier is omgegaan met het product. Indien het product gevallen is of op een onjuiste manier geopend zal er geen vergoeding plaatsvinden. 

7. Reclamaties en aansprakelijkheid

1. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 10 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 10 dagen dagen na ontdekking  per email gemotiveerd aan Mooimentje te melden. Dit kan via info@mooimentje.nl. Hierna heeft u maximaal 7 werkdagen de tijd om het product retour te sturen naar Mooimentje. 

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Mooimentje de keuze om de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.

2. Retouren worden enkel geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en ongebruikt retour komen, dan wel in dezelfde staat als dat ze naar koper zijn verzonden. Oorbellen kunnen met het oog op hygiëne niet geretourneerd worden. Het te retourneren bedrag ontvangt u retour binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het product bij Mooimentje.  Mocht de retour niet voldoen aan de voorwaarden dan laat Mooimentje dit per email weten. U heeft dan de keuze om de retour terug te ontvangen, of dat de kosten voor de schade in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen.

3. Edelstenen, mineralen en fossielen, het zijn allemaal natuurproducten. De één meer broos dan de ander. Deze prachtige stukken worden vaak uit mijnen, grotten of diep in de grond gehaald. Sommigen zijn al miljoenen jaren oud! Het is dus niet ongebruikelijk dat er een oneffenheid in je stuk kan zitten zoals een insluitsel, inkeping of krasje. Dit is nu eenmaal niet te voorkomen en kan dus ook niet als zijnde klacht worden geaccepteerd. Bij broze stukken zoals zwavel, celestien en andere kwartsvarianten kan er een kristal los komen tijden de verzending, dit is helaas ook niet te voorkomen ondanks stevig inpakwerk. Een ander verhaal is het natuurlijk als een item gebroken of verpulverd binnen komt.

8. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u het gehele bedrag dat u Mooimentje verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op de consument over.
 

9. Bestellingen/communicatie.

Voor vertragingen, beschadigingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mooimentje, dan wel tussen Mooimentje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mooimentje, is Mooimentje niet aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen zo goed als mogelijk door ons worden opgelost.

Artikel 12. Identiteit van de ondernemer.

Mooimentje
Dahliastraat 79
6581 XK Malden
KvK nummer: 80182461
Email: info@mooimentje.nl
IBAN: NL20 ABNA 0586938761
BTW identificatie nummer: NL00340300047

13. Privacy policy

Mooimentje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Mooimentje zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Neemt u daarvoor contact op via het contactformulier.

Mooimentje gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Mooimentje zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Mooimentje gebruikt cookies, om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoon identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Mooimentje geen cookies ontvangt.